INFORMIRAJTE ​SE I UŠTEDITE

Provjerite koje dopunsko zdravstveno osiguranje najbolje zadovoljava Vaše potrebe uz najpristupačniju cijenu   

 +385 91 224 4268 

IMAMO ZA VAS NAJISPLATIVIJE RJEŠENJE. 

Najpovoljnije pokriće participacije lijekova sa A i B liste.

 I NE SAMO  POKRIĆE PARTICIPACIJE ​LIJEKOVA A I B LISTE  

Dopunsko zdravstveno osiguranje također pokriva i  sljedeće troškove: sve participacije; kod doktora obiteljske medicine, kod izabranog stomatologa i ginekologa.